جواب سوال «تصادف پدر و پسر»

بدست bamdadi

سوال را این‌جا ببینید.

پاسخ: جراح، مادر آن پسر بوده است.

توضیح: اگر پاسخ را اشتباه دادید، احتمالا به این علت بوده است که بسیاری از ما «جراح» را یک صفت مردانه می‌دانیم.

Advertisements