جواب سوال خارج از چارچوب ۲

بدست bamdadi

اصل سوال مربوط به پلیس و دستگیری فرد مظنون به قتل را این‌جا ببینید.

پاسخ: خسرو یک نام مردانه است و لوله‌کش تنها مرد داخل خانه بوده است. سه نفر دیگر (نجار، مکانیک و برق‌کار) خانم بوده‌اند.

توضیح: اگر پاسخ را اشتباه دادید، احتمالا به این علت بوده است که بعضی از مشاغل از نظر ما کاملا مردانه یا کاملا زنانه هستند.

Advertisements