پاسخ سوال توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقا کدام است؟

بدست bamdadi

این‌جا پاسخ یک سوال را می‌خوانید. اصل سوال را این‌جا ببینید.

سوال:‌توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقایی بر اساس شاخص توسعهٔ انسانی سازمان ملل کدام است؟

جواب:‌ بر اساس آخرین آمار منتشره*، کشور لیبی توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقایی محسوب می‌شود.

* طبیعی است که این آمار به قبل از جنگ داخلی در لیبی و حملهٔ نظامی ناتو و متحدان به این کشور مربوط می‌شود.

Advertisements