پاسخ مسالهٔ شیرها و خط‌ها

بدست bamdadi

این پاسخ یک مساله است. ابتدا اصل مساله را این‌جا بخوانید.

پاسخ: همان‌طور که چشم‌هایتان بسته است سکه‌ها را بدون این‌که برگردانید به دو دستهٔ مساوی تقسیم کنید. حالا تمام سکه‌های یکی از دسته‌ها را بر عکس کنید و به آن یکی دسته کاری نداشته باشید.

Advertisements