پاسخ مساله‌ی محققی که استخدام نشد

بدست bamdadi

این پاسخ یک مساله است. ابتدا اصل مساله را بخوانید و در مورد پاسخ آن فکر کنید.

پاسخ: 

یک محقق خوب تا حد امکان از پیش‌داوری‌ به دور است. او چیزی را «خود به خودی» درست فرض نمی‌کند و فرضیه‌های خود را هر چقدر هم که در نگاه اول بدیهی به نظر برسند «راست‌آزمایی» می‌کند.

علی برای اولین بار در رستوران یاد شده غذا صرف می‌کند. وقتی غذایش را می‌آورند، او بنا به عادت، قبل از آن‌که غذا را بچشد به آن نمک می‌زند.

ناظران که هنوز او را زیر نظر دارند، متوجه می‌شوند که او فرضیه‌ی «من غذای پرنمک دوست دارم، این غذا کم نمک است» را بدون آن‌که راست‌آزمایی کند، پذیرفته است. آن‌ها نگران می‌شوند که علی در تحقیقات آتی‌اش هم از این‌نوع «پیش‌داوری‌های راست‌آزمایی نشده» داشته باشد. با توجه به حساسیت سمتی که علی قرار است در شرکت داشته باشد، آن‌ها ترجیح می‌دهند ریسک نکنند و علی را استخدام نکنند.

Advertisements