پاسخ معمای استراتژی برنده در بازی دو نفره با سکه‌ها

بدست bamdadi

این پاسخ مساله‌ی شماره‌ی ۳ در این پست است. ابتدا اصل معما را مطالعه کنید.

بازی را شما آغاز کنید و اولین سکه را درست در مرکز میز قرار دهید. سکه‌های بعدی‌تان را درست در نقطه‌ی مقابل قطری سکه‌ای که حریف‌تان روی میز قرار می‌دهد قرار دهید.