پاسخ معمای ریاضی‌دان کسل و یازده زندانی

بدست bamdadi

این پاسخ مساله‌ی شماره‌ی ۴ در این پست است. ابتدا اصل معما را مطالعه کنید.

یک نفر رهبر گروه زندانی‌ها می‌شود و او تنها کسی خواهد بود که چراغ را «خاموش می‌کند». سایر زندانی‌ها (غیر از رهبر) هر بار که وارد اتاق دوازده می‌شوند اگر با چراغ روشن مواجه شوند به آن دست نمی‌زنند. اما اگر با چراغ خاموش مواجه شوند، فقط برای اولین بار آن‌را روشن می‌کنند. اما دفعه‌های بعد به آن دست نمی‌زنند.

در نتیجه هر بار که رهبر وارد اتاق می‌شود و می‌بیند که چراغ روشن است یعنی یکی از زندانی‌ها برای اولین بار وارد اتاق شده و آن‌را روشن کرده است. در نتیجه رهبر شمارش‌گر ذهنی‌اش را یک عدد زیاد می‌کند و چراغ را خاموش می‌کند تا زندانی بعدی آن‌را روشن کند و …

به این ترتیب وقتی شمارش‌گر رهبر به ۱۰ رسید او می‌داند که همه‌ی زندانی‌های دیگر دست کم یک بار وارد اتاق دوازده شده‌اند. سپس او می‌تواند به ریاضی‌دان این موضوع را اطلاع دهد.